Průběh setkání

Při úvodním setkání proběhne základní vstupní vyšetření, během něhož bude sledována úroveň komunikačních schopností. Součástí tohoto vyšetření je i rozhovor, kdy jsou zjišťovány i další informace, které mají souvislost s vývojem řeči. Na závěr bude navržen optimální postup při řešení logopedických vad.

Průběh logopedických setkání se liší u dětí a dospělých.

děti