Nabízené služby

Mnou poskytovaná péče se zaměřuje na terapii narušené komunikační schopnosti u dětí i dospělých.

U dětí se také zaměřuji na rozvoj celé osobnosti – rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, motoriky mluvidel, pravolevé orientace.

Rodičům nabízím podporu pří rozvoji řeči jejich dětí.

Zaručuji individuální přístup ke každému klientovi, nové a osvědčené metody logopedické práce. U děti jsou při práci používány zábavné a hravé formy. Prostředí, ve kterém terapie probíhá je ve Stráží nad Nisou. Je neformální a nepřipomíná prostředí lékařské ordinace, proto se zde klienti cítí velmi dobře.

děti