Kurz Maxík

Maxík

Cílem cvičení je usnadnit vstup do školy dětem, ale i jejich rodičům. Během kurzu se dítě naučí správně sedět u stolu, držet tužku, řídit se pokyny a vykonat práci podle nich, samostatně pracovat a dodržovat pravidelný režim. Lekce jsou sestaveny tak, aby dítě posílilo motorické, grafomotorické a percepční (poznávací) složky osobnosti. Důraz je kladen na zapojení rodičů, kteří vystupují jako trenéři dítěte.

Kurz je vhodný pro:

Kurz bude probíhat ve Studiu Beruška, Mařanova 334, Liberec Doubí.

Trénink se bude konat jednou týdně v úterý 17:00 - 17:45, každá lekce potrvá cca 45 minut a koná se za přítomnosti rodičů (je nutné, aby se rodiče naučili, jak doma pracovat). Doma je nutné trénovat dennodenně cca 15 minut. Termín zahájení tréninku upřesníme (předpokládaný začátek přelom září a října). Celkem se bude jednat o 15 lekcí (září 2019 až leden 2020 - v době svátků a školních prázdnin se kurz konat nebude).

Lektorkou kurzu bude speciální pedagog Mgr. Petra Krčmářová. Cena tréninku je 220 Kč/ lekci, tzn. 3300 Kč/ kurz.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu čtyř dětí, maximální počet dětí ve skupině je šest (v případě vyššího zájmu bude rozhodující datum zaplacení kurzu).

Přihláška

Cílem cvičení je usnadnit vstup do školy dětem, ale i jejich rodičům. Během kurzu se dítě naučí správně sedět u stolu, držet tužku, řídit se pokyny a vykonat práci podle nich, samostatně pracovat a dodržovat pravidelný režim. Důraz je kladen na zapojení rodičů, kteří vystupují jako trenéři dítěte.

Pro koho?

Kurz je určen pro děti od pěti let. Děti, které se připravují na školu, děti s odkladem školní docházky a školáky, kterým dělá obtíže čtení a psaní.

Stimulační program pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Program je vhodný také pro děti s potížemi v učení v 1. a 2. ročníku základních i speciálních škol. Je zdůrazněna potřeba pravidelného režimu, uvědomělého sezení dítěte, jasného a srozumitelného zadávání pokynů dospělým-rodičem-trenérem, zpětná vazba-jak dítě pokynům porozumělo, vytyčení a dodržování pravidel chování a důslednosti při kontrole plnění úkolů.

Všech 15 lekcí je sestaveno tak, aby dítě posílilo motorické, grafomotorické a percepční složky osobnosti. Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Kromě dětí jsou do tréninku zařazeni rodiče i učitelé, kteří jsou vedeni k chápání problému dítěte a respektování jeho základních potřeb.

Kurz je možné zahájit kdykoli během roku. Setkání probíhají pravidelně jednou týdně 45 minut a je nezbytně nutné, aby se jich s dítětem zúčastnil i ten, který bude s dítětem doma cvičení provádět (15 minut).

Při vstupu do kurzu je důležité uvědomit si, že bude nutné věnovat každý den 15 minut procvičování zadané lekce. Bez tohoto cvičení nepřinese účast v kurzu očekávané výsledky.

Individuální setkání probíhají jednou týdně. Cena jednoho setkání je 250 Kč. V ceně kurzu jsou pracovní listy pro děti, listy s instrukcemi pro rodiče, desky na ukládání úkolů, pracovní fixy.

Skupinové kurzy dle domluvy.

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou – Maxík – vytvořily na základě dlouholetých zkušeností s dětmi se specifickými potřebami Mgr. Pavla Bubeníčková a PaeDr. Zdeňka Janhubová. Program je akreditován MŠMT č.j. 16 749/2012-25-302.

děti

Co vás s Maxíkem čeká?

Během první lekce se společně seznámíme, vysvětlíme si cíle a pravidla celého programu. Uděláme orientační test školní zralosti a zralost jednotlivých oblastí vnímání (zrak, sluch) a motorické zdatnosti. Následovat bude první lekce Maxíka.

Každá lekce má tři části:

  1. motorická (pohybová) cvičení - obsahuje cviky na posílení dýchání, motoriky a motorické koordinace, spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry
  2. grafomotorická cvičení – pomocí pracovních listů dítě nacvičí jeden prvek (posun ruky po listu, čáry, vlnovky …), dále se zaměříme na správný úchop tužky, správné sezení, vedení cíleného pohybu ruky ve směru psaní, uvolnění velkých kloubů k psaní
  3. percepční cvičení – široká oblast věnující se zrakovému a sluchovému vnímání a paměti

Úkoly jsou sestaveny od jednoduchých po složité. Jejich opakováním dochází k upevnění a automatizaci. Do mozku se „vtisknou“ správné stereotypní pohyby a tím podpoří vývoj oblastí osobnosti potřebných pro školní docházku.

Během každé lekce dostává dítě pracovní listy na grafomotorická cvičení a rodiče srozumitelně popsané úkoly k procvičovaní. Jako motivace slouží Maxíkův deníček, do kterého rodiče s dítětem zaznamenávají splněné úkoly.