Logopedická problematika

Náprava logopedických vad, patlavost, koktavost, breptavost, opožděný vývoj řeči...

Motorická cvičení

Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, přípravná cvičení k nácviku psaní.

Poradenství pro rodiče

Individuální péče, práce s rodinou, konzultační a poradenská činnost.

Logopedická poradna Logopedie Liberec

Soukromá logopedická poradna v Liberci, která nabízí komplexní služby dětem i dospělým, poradenství v oblasti logopedických a surdopedických vad. Pomáhám s nápravou rozšířených problémů jako jsou patlavost, koktavost, breptavost, ráčkování, opožděný vývoj řeči a podobně. Nabízím individuální přístup, možnost plánování konzultací dle potřeby, použití moderních metod a komplexní konzultační činnost.

Nabízím vyšetření pro přijímací řízení na střední a vysoké školy.

Ozvěte se mi »

Holčička
Holčička

Nabízím

Logopedie je svébytné odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. Nejčastěji se dnes v poradnách setkáváme s vadami jako jsou koktavost, brebtavost, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie a další. Návštěva logopedické poradny není jen výsadou dětí, ale také u dospělých je možné velmi často odstranit velkou většinu běžně se vyskytujících poruch. V posledních letech výrazně přibývá logopedických vad, a je tedy nutné se touto problematikou zabývat více než dříve.