Elkonin

Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina - předgrafémová etapa pro děti od 5 let.

Cílem kurzu je prevence selhávání v oblasti čtení a psaní v první třídě, zlepšení jazykového citu. Kurz rozvíjí smysl pro rytmus a dělení slova na hlásky a slabiky.

Kurz je vhodný pro:

Termín zahájení tréninku upřesníme individuálně. Celkem se jedná o 33 lekcí.

Lektorkou kurzu bude speciální pedagog Mgr. Petra Krčmářová. Cena tréninku je 180 Kč/ lekci, tzn. 5940 Kč/ školní rok. Je nutné koupit pracovní sešit - Hláskář.

Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa

Předgrafémová etapa

Děti se v pohádkovém světě královny Grafie seznamují s Krajinou slov a hlásek. Postupně se naučí rozeznávat slabiky, hlásky, samohlásky, souhlásky, strukturu slov. V této etapě se nepoužívá grafická forma písmen. Je nahrazena symboly (čtverce, kolečka). Lekcemi děti provází různé postavy - mistr Délka, mistr Slabika, Hlásulky, pánové Mlk a Ham, bacil Omyl a jiní.

Kurz je vhodný pro:

Celý kurz se skládá z 33 lekcí, které probíhají jednou týdně (45 minut) bez účasti rodičů. Není nutná domácí příprava. Skupina jednoho kurzu se skládá ze 4 až 6 dětí.

Grafémová etapa

Tento kurz navazuje na předgrafémovou etapu. Děti se již seznamují s konkrétními písmeny české abecedy (pouze tiskací forma). Pohybují se ve známém prostředí, přidávají se nové postavičky rytíř Ypsilon, víla Ivana a další.

Navazující kurz má 42 lekcí v délce 45 minut, probíhá bez účasti rodičů. Není nutná domácí příprava. Skupina jednoho kurzu se skládá ze 4 až 6 dětí.

Každá etapa má vlastní pracovní sešit Hláskář, který děti s lektorkou postupně vyplňují. Součástí lekcí jsou skupinové a individuální činnosti, práce u stolu, pohybové hry, práce na tabuli.

Více informací můžete nalézt na www.elkonin.cz, nebo můžete shlédnout záznam z přednášky pro rodiče Jak připravit předškoláka na čtení, kde je Elkoninova metoda podrobněji představena.

Elkonin