Elkonin

Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina - předgrafémová etapa pro děti od 5 let.

Cílem kurzu je prevence selhávání v oblasti čtení a psaní v první třídě, zlepšení jazykového citu. Kurz rozvíjí smysl pro rytmus a dělení slova na hlásky a slabiky.

Kurz je vhodný pro:

Kurz bude probíhat ve Studiu Beruška, Mařanova 334, Liberec Doubí.

Trénink se bude konat jednou týdně v úterý  16:00 - 16:45, každá lekce potrvá 45 minut a koná se bez přítomnosti rodičů (na děti můžete počkat v kavárně studia), není nutná domácí příprava. Termín zahájení tréninku upřesníme (předpokládaný začátek přelom září a října). Celkem se bude jednat o 33 lekcí (září 2019 až květen 2020 - v době svátků a školních prázdnin se kurz konat nebude).

Lektorkou kurzu bude speciální pedagog Mgr. Petra Krčmářová. Cena tréninku je 180 Kč/ lekci, tzn. 5940 Kč/ školní rok (je možno ve dvou splátkách - 1. při přihlášení a 2. do začátku kurzu). Je nutné koupit pracovní sešit - Hláskář.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu čtyř dětí, maximální počet dětí ve skupině je šest (v případě vyššího zájmu bude rozhodující datum zaplacení kurzu).

Přihláška

Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina - předgrafémová a grafémová etapa

Předgrafémová etapa

Děti se v pohádkovém světě královny Grafie seznamují s Krajinou slov a hlásek. Postupně se naučí rozeznávat slabiky, hlásky, samohlásky, souhlásky, strukturu slov. V této etapě se nepoužívá grafická forma písmen. Je nahrazena symboly (čtverce, kolečka). Lekcemi děti provází různé postavy - mistr Délka, mistr Slabika, Hlásulky, pánové Mlk a Ham, bacil Omyl a jiní.

Kurz je vhodný pro:

Celý kurz se skládá z 33 lekcí, které probíhají jednou týdně (45 minut) bez účasti rodičů. Není nutná domácí příprava. Skupina jednoho kurzu se skládá ze 4 až 6 dětí.

Grafémová etapa

Tento kurz navazuje na předgrafémovou etapu. Děti se již seznamují s konkrétními písmeny české abecedy (pouze tiskací forma). Pohybují se ve známém prostředí, přidávají se nové postavičky rytíř Ypsilon, víla Ivana a další.

Navazující kurz má 42 lekcí v délce 45 minut, probíhá bez účasti rodičů. Není nutná domácí příprava. Skupina jednoho kurzu se skládá ze 4 až 6 dětí.

Každá etapa má vlastní pracovní sešit Hláskář, který děti s lektorkou postupně vyplňují. Součástí lekcí jsou skupinové a individuální činnosti, práce u stolu, pohybové hry, práce na tabuli.

Více informací můžete nalézt na www.elkonin.cz, nebo můžete shlédnout záznam z přednášky pro rodiče Jak připravit předškoláka na čtení, kde je Elkoninova metoda podrobněji představena.

Elkonin