Mgr. Petra Krčmářová

Studovala jsem bakalářský obor Sociálně výchovná péče o smyslově postižené na Univerzitě Hradec Králové, na který jsem navázala studiem Masarykovy univerzity Brno obor Speciální pedagogika pro učitele – logopedie a surdopedie.

Během studia jsem pracovala jako speciální pedagog ve speciální třídě mateřské školy pro děti s vadami řeči.

Více než dvacet let se věnuji práci s dětmi a mám dvě vlastní.

Pracuji jako učitelka v základní škole pro děti s vadami řeči a sluchově postižené.

Mgr. Petra Krčmářová